NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN

Thí sinh vui lòng xem hướng dẫn để tiến hành nhập học trực tuyến.

ĐĂNG NHẬP

HƯỚNG DẪN

- Sinh viên nhập Mã sinh viên vào ô trên
- Nhập mật khẩu ngày sinh (ddMMyyyy) vào ô dưới
- Thực hiện 3 công đoạn, điền thông tin vào các ô, chú ý ô có dấu * bắt buộc phải điền thông tin
- Sau khi thực hiện hết 3 công đoạn, bấm nút Lưu
- SV có thể in thành file lưu nội dung đã nhập để đối chiếu khi cần thiết.
- Bấm vào đây để xem Hướng dẫn đăng ký và thanh toán trực tuyến: [Hướng dẫn]