NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN

Thí sinh vui lòng xem hướng dẫn để tiến hành nhập học trực tuyến.

ĐĂNG NHẬP

HƯỚNG DẪN

- Học viên nhập Mã học viên và Mật khẩu (đã cấp trong giấy báo nhập học) vào ô bên cạnh.
- Điền thông tin vào các ô, chú ý ô có dấu * bắt buộc phải điền thông tin.
- Sau khi thực hiện điền thông tin, bấm nút Lưu.
- Học viên có thể in file lưu nội dung đã nhập để đối chiếu khi cần thiết.